Platform Outsourcing Nederland logo

Per 17 mei 2018  is Patrick Follon benoemd als bestuurder binnen het Platform Outsourcing Nederland (PON). Met deze benoeming winnen zowel Follon & Partners als PON aan slagkracht doordat hun visies naadloos op elkaar aansluiten.

Zo streeft PON naar verdere professionalisering van outsourcing in Nederland: ‘Om deze algemene doelstelling nader uit te werken, richten de initiële discussies tussen de PON-deelnemers zich op kennisvergroting, markttransparantie en een betere aansluiting tussen vraag- en aanbodzijde.’ De events, seminars en workshop die PON organiseert, vormen een waardevol koppelpunt tussen alle spelers op de dynamische outsourcingsmarkt.

Patrick Follon was eerder als kwartiermaker bij PON betrokken: hij organiseerde bijeenkomsten voor zelfstandig outsourcingprofessionals om ervaring en kennis uit te wisselen. Verder trad hij op tijdens een PON-congres als inhoudsdeskundige.

Visies volledig in lijn

Follon & Partners heeft als missie om organisaties te helpen zelf volledig slagvaardig te worden in het volwassen maken van outsourcingsrelaties. Naast het begeleiden, ondersteunen en adviseren wordt veel aandacht besteed aan kennisdeling en training.

Juist vanuit deze invalshoek sluiten de visie van PON en die van Follon & Partners naadloos op elkaar aan. Patrick Follon verwacht met de aanstelling in het bestuur van PON veel te kunnen betekenen voor outsourcingsrelaties in Nederland.

Vertegenwoordiger van zelfstandig outsourcingprofessionals

In het bestuur van PON vertegenwoordigt Patrick Follon de zelfstandig outsourcingsprofessionals. Een rol die hem goed past omdat hij zelf jarenlang als zelfstandige outsourcingprofessional werkzaam is.

Vanuit deze positie van ervaringsdeskundige is hij bekend met de thema’s die spelen in de markt. Het is zijn ambitie om zelfstandig professionals nog meer met elkaar in contact te brengen en gehoor te geven aan hun (kennis)behoeften. Om hun belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, is het zijn doel de input en feedback van andere professionals te verzamelen om zo de waarde voor de markt en de groep professionals te vergroten.