Met behulp van Follon & Partners services, krijgen IT-professionals en managers die worstelen met leveranciers, klanten of partners, weer grip op hun gewenste resultaten. Dit doen wij door uw organisatie én de uitbestedingsrelatie te versterken.

Wij helpen organisaties in alle fasen en op alle gebieden met succesvolle outsourcing. Van assessments tot selectie, contractering en implementatie. Van transitie tot regie en besturing. Wij vertellen je graag over onze visie op outsourcing.

Met de volgende services helpen wij professionals en managers grip te krijgen op hun outsourcing:

Advies - Wij adviseren je graag hoe je jouw klant- of leveranciersrelatie succesvol maakt, in welke fase en op welk gebied ook. Dat lukt ons telkens opnieuw dankzij onze unieke aanpak. Doordat wij organisaties uitgebreid begeleiden, trainen en coachen in outsourcing, zullen wij onszelf hierin uiteindelijk overbodig maken.

Interim management – Wij begeleiden complexe veranderingen of zorgen er juist voor dat gedurende een veranderingsproces jouw ‘winkel soepel blijft draaien’. Zo blijft er niets liggen en is de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Project- en programmamanagement – Wij zorgen ervoor dat jouw team alles in huis heeft om jouw project of programma tot een succesvol einde te brengen. In elke mogelijke fase zorgen wij voor de juiste coaching, training en/of reparatie, om de trein soepel in beweging te brengen of te houden.

Training – Wij trainen IT-professionals en managers op beproefde praktijken, vaardigheden en methodieken, zodat zij hun sourcing kennis en vaardigheden blijvend kunnen onderhouden en verbeteren. Follon & Partners is geaccrediteerd door EXIN, als een ATO (Accredited Training Organization) én als een AEO (Accredited Examination Organization). Kijk bij het trainingsaanbod voor meer informatie.

Coaching – Wij coachen medewerkers om hun zelfgekozen doelen te verwezenlijken en regie te nemen over hun rol of functie. Zo groeien mensen op een natuurlijke en authentieke manier in de beste versie van zichzelf. Zij krijgen op korte termijn het gevoel dat hun invloed op het sourcing project echt gestalte krijgt. Door onze individuele coaching, team coaching of intervisie bijeenkomsten, merken wij vaak na slechts twee sessies al resultaat. Er is veel meer vertrouwen in het team en de samenwerking verloopt beter.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief