Wij helpen u grip te krijgen op uw IT-outsourcing, zodat outsourcing zonder kopzorgen voor het gewenste resultaat zorgt. Met onze hulp wordt uw outsourcing succesvol, in welke fase en op welk gebied ook.

Dat lukt ons telkens opnieuw dankzij onze unieke aanpak en uitgebreide ervaring.

Wij leggen verbindingen en versterken uitbestedingsrelaties

U wilt goed functionerende uitbestedingsrelaties, die alle partijen als professioneel en prettig ervaren. Wij zorgen ervoor dat u daar grip op krijgt en houdt. U wilt professionele regievoering om grip te krijgen of te houden op uw outsourcing. Of u nu een uitbesteder of leverancier bent: professionele regievoering is dé sleutel voor goed functionerende uitbestedingsrelaties.

Wij lossen pijnpunten duurzaam op

Geregeld stranden outsourcingsrelaties helaas en u vraagt zich af: had dit voorkomen kunnen worden en zo ja hoe? En wat kan ik doen om de samenwerking weer te verbeteren? Zit ik tot het einde van de looptijd aan mijn meerjarige contract vast? Is het verstandig om te switchen van leverancier of kan ik beter investeren in de samenwerking met mijn huidige leverancier?

Voorkomen is beter dan genezen. U wilt voorkomen dat u in een van de vele valkuilen van de weerbarstige outsourcing praktijk stapt. Wij doorzien die valkuilen en helpen u om deze te ontwijken.

Is uw outsourcing toch vastgelopen? Wij helpen u deze weer vlot te trekken en op de rit te krijgen.

Wij kennen en brengen de juiste interventie voor elke fase van uw outsourcing

Follon & Partners zorgt ervoor dat u optimaal voorbereid bent voor de outsourcing van uw IT. Van assessments tot selectie, contractering en implementatie en van transitie tot regie en besturing. Wij zetten daartoe de internationaal beproefde praktijk in van de International Association for Outsourcing Professionals (IAOP) en die van Scopism voor SIAM.

Wij sturen op planning, tijd én kwaliteit

Professionele regievoering over de afgenomen diensten zorgt ervoor dat uw IT-diensten daadwerkelijk op tijd, tegen de afgesproken kwaliteit en tegen acceptabele kosten worden geleverd. Door professionele regie over uw IT-diensten en IT-outsourcing te voeren krijgen u en uw klant een duurzaam (concurrentie)voordeel voor uw organisatie.

Wij adviseren u over het versterken van uw regievoering, benodigd gedurende de gehele outsourcing cyclus. De regievoering behelst het continue en naadloos op elkaar laten aansluiten van de vraag- en aanbodzijde van uw IT-diensten. Uw medewerkers die regie voeren dienen hiertoe goed toegerust te zijn. We adviseren u en hen daarin. Eventueel nemen wij tijdelijk de regie volledig over om deze naar een hoger niveau te brengen.

Wij adviseren u onafhankelijk, realistisch en op maat

Ons advies is altijd toegespitst op uw specifieke situatie, is onafhankelijk en gericht op zowel de korte als de langere termijn. Ons advies strekt zich uit over alle mogelijke fasen en gebieden binnen outsourcing. Globaal zien wij de volgende fasen in outsourcing – met onze daarbij behorende adviesdiensten:

Strategie en voorbereiding Fase

 • Sourcing Assessment
 • Ontwikkeling van een IT sourcing strategie
 • Opstellen van een business case voor outsourcing

Selectie en contractering fase

 • Het leverancier selectie proces
 • Onderhandelen en contracteren

Transitie en Transformatie fase

 • Transitie en Transformatie management

Dienstverlening fase

 • Inrichten van de besturing
 • Verbetertrajecten
 • Herstel van vastgelopen relaties en conflicthantering
 • Herinrichting van uw regiefunctie

Exit fase

 • Exit trajecten, geheel of gedeeltelijk
 • Her-contractering
 • Re-transities

Wilt u overleggen over uw specifieke situatie?

Wij vertellen u graag meer over onze visie op outsourcing. U kunt te allen tijde een vrijblijvende afspraak maken met een van onze professionals. Email ons op info@follon.nl of bel op +31 627881087

Inschrijven voor onze nieuwsbrief