Wij helpen je om sterke en succesvolle IT leveranciersrelaties, klantrelaties en partnerships te bewerkstelligen. Met onze hulp wordt samenwerking succesvol met jouw partners.

Dat lukt ons telkens opnieuw dankzij onze unieke aanpak en uitgebreide ervaring.

Wij leggen verbindingen en versterken uitbestedingsrelaties

Als je écht eerlijk bent, droom je van een leverancier of een klant die als een handschoen bij je past. Waarmee je samenwerkt alsof je partners van elkaar bent:

 • werken naar hetzelfde doel
 • elkaars belangen versterken
 • leren van fouten
 • de samenwerking als plezierig en effectief ervaren (en beoordelen)

Wij zorgen ervoor dat je daar grip op krijgt en houdt. Je wilt professionele regievoering om grip te krijgen of te houden op jouw outsourcing. Of je nu een uitbesteder of leverancier bent: professionele regievoering is dé sleutel voor goed functionerende uitbestedingsrelaties.

Wij lossen pijnpunten duurzaam op

Geregeld stranden outsourcingsrelaties helaas en je vraagt je af: had dit voorkomen kunnen worden en zo ja hoe? En wat kan ik doen om de samenwerking weer te verbeteren? Zit ik tot het einde van de looptijd aan mijn meerjarige contract vast? Is het verstandig om te switchen van leverancier of kan ik beter investeren in de samenwerking met mijn huidige leverancier?

Voorkomen is beter dan genezen. Je wilt voorkomen dat je in een van de vele valkuilen van de weerbarstige outsourcing praktijk stapt. Wij doorzien die valkuilen en helpen je om deze te ontwijken.

Is jouw leverancier- of klantrelatie toch vastgelopen? Wij helpen je deze weer vlot te trekken en op de rit te krijgen.

Wij kennen en brengen de juiste interventie voor elke fase van jouw outsourcing

Follon & Partners zorgt ervoor dat je optimaal voorbereid bent voor de uitbesteding van jouw IT. Van assessments tot selectie, contractering en implementatie en van transitie tot regie en besturing. Wij zetten daartoe onder meer de internationaal beproefde praktijk in van de International Association for Outsourcing Professionals (IAOP) en die van Scopism voor SIAM.

Wij sturen op planning, tijd én kwaliteit

Professionele regievoering over de afgenomen diensten zorgt ervoor dat jouw IT-diensten daadwerkelijk op tijd, tegen de afgesproken kwaliteit en tegen acceptabele kosten worden geleverd. Door professionele regie over jouw IT-diensten en IT-outsourcing te voeren krijg jij en jouw klant een duurzaam (concurrentie)voordeel voor jouw organisatie.

Wij adviseren je over het versterken van jouw regievoering, benodigd gedurende de gehele outsourcing cyclus. De regievoering behelst het continue en naadloos op elkaar laten aansluiten van de vraag- en aanbodzijde van jouw IT-diensten. Jouw medewerkers die regie voeren dienen hiertoe goed toegerust te zijn. We adviseren je en hen daarin. Desgewenst nemen wij tijdelijk de regie volledig over om deze naar een hoger niveau te brengen.

Wij adviseren onafhankelijk, realistisch en op maat

Ons advies is altijd toegespitst op jouw specifieke situatie, is onafhankelijk en gericht op zowel de korte als de langere termijn. Ons advies strekt zich uit over alle mogelijke fasen en gebieden binnen outsourcing. Globaal zien wij de volgende fasen in outsourcing – met onze daarbij behorende adviesdiensten:

Strategie en voorbereiding Fase

 • Sourcing Assessment
 • Ontwikkeling van een IT sourcing strategie
 • Opstellen van een business case voor outsourcing

Selectie en contractering fase

 • Het leverancier selectie proces
 • Onderhandelen en contracteren

Transitie en Transformatie fase

 • Transitie en Transformatie management

Dienstverlening fase

 • Inrichten van de besturing
 • Verbetertrajecten
 • Herstel van vastgelopen relaties en conflicthantering
 • Herinrichting van jouw regiefunctie

Exit fase

 • Exit trajecten, geheel of gedeeltelijk
 • Her-contractering
 • Re-transities

Wil je overleggen over jouw specifieke situatie?

Wij vertellen je graag meer over onze visie op outsourcing. Je kunt te allen tijde een vrijblijvende afspraak maken met een van onze professionals. Email ons op info@follon.nl of bel op +31 627881087

Inschrijven voor onze nieuwsbrief