Follon & Partners beschikt over de volgende accreditaties en certificeringen:

Geaccrediteerde Training en Examen organisatie

Om professionals te certificeren en examens te kunnen afnemen, is een accreditatie vereist van de processen, kwaliteit, leidinggevenden, trainers en examinatoren. Follon & Partners is als zodanig geaccrediteerd door EXIN. We zijn zowel een ATO (Accredited Training Organization) als een AEO (Accredited Examination Organization).

EXIN_Badge_AEO

Vested Outscourcing - Executive certification

Vested Outsourcing is een vorm van outsourcing waarbij de belangen en doelstellingen van de uitbesteder en de leverancier volledig in elkaars verlengde liggen. Daardoor wordt succesvolle vernieuwing en innovatie mogelijk. Zowel de uitbesteder als leverancier hebben baat bij deze vorm van samenwerking. De methode is ontwikkeld door Kate Vitasek, verbonden aan The University of Tennessee.

>> Verder lezen

Vested Outsourcing certificering

Service Integration and Management - SIAM certificering

De toenemende complexiteit van de IT keten en de opkomst van uitbestedingsrelaties met meerdere leveranciers ("multi-vendor ecosystems") heeft geleid tot SIAM als een zich snel ontwikkelend concept. SIAM teams worden in diverse organisaties en in diverse sectoren opgezet als onderdeel van een outsourcing strategie.

Follon & Partners is, als eerste in de Benelux, gecertificeerd op SIAM Professional niveau en wereldwijd als eerste trainingsorganisatie geaccrediteerd voor de leergang Service Integratie Manager.

Contract Management - CATS CM v4 certificering

De methode CATS CM® wordt al meer dan tien jaar erkend als de de facto standaard methode voor Contract Management, met name in de Benelux. De methode biedt een volledige aanpak voor de uitvoering van Contract Management.

Contract Management CATS CM

Contract Management - IACCM / World cc certificering

IACCM is wereldwijd dé organisatie die de standaard zet en ontwikkelt op het gebied van Contractering, Contract Management en Relationship Management. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van de twee vakgebieden Inkoop en Contract Management.

De International Association for Contract & Commercial Management heeft sinds 2020 een nieuwe naam: World Commerce & Contracting.

Sourcing Governance - IAOP certificering

Sourcing Governance behelst het besturen en het managen van samenwerking relaties met externe leveranciers en de interne afnemers. Organisaties ontlenen hieraan toegevoegde waarde door het verbeteren van IT Sourcing projecten en programma's. Focus ligt daarbij vaak op het reduceren van kosten, het verkorten van zogenaamde 'time to market' en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door de outsourcing projecten effectiever te besturen. De basis voor de certificering vormt de door IAOP ontwikkelde Outsourcing Professional Body of Knowledge.

Digital Service Manager - Integration certificering

Een curriculum met een hedendaags perspectief op Service Management en professionals die werken in een digitale context.

Lean IT Leadership certificering

Lean IT Leadership kijkt naar de rol van een leider binnen een Lean organisatie. Het is vooral relevant voor IT-professionals die organisaties willen leiden volgens de belangrijkste Lean IT-principes: respecteer elk individu, leid met nederigheid, creëer een constant doel, denk systematisch.

Lean IT Kaizen certificering

Een Kaizen Lead werkt aan continue verbetering en klantwaarde, op basis van Lean principes.

 

 

Lean IT certificering

In Lean staat het elimineren van verspilling centraal. Met verspilling worden die elementen bedoeld die geen concrete bijdrage leveren aan een product of een dienst. In Lean IT worden dit specifiek toegepast op diensten gebaseerd op informatie technologie.

Agile Service Projects - Certified Integrator

Integrale benadering voor het beheren en verder ontwikkelen van een service organisatie. Gebaseerd op een combinatie van Agile en Scrum gedachtegoed en de meer traditionele Project en Service Management  methoden.

Agile Scrum Master certificering

Scrum is een framework dat gebaseerd is op het Agile gedachtegoed voor het ontwikkelen, leveren en onderhouden van complexere producten. Met maximale flexibiliteit wordt business waarde toegevoegd. Nadruk op software ontwikkeling en een van de essentiële praktijken voor een digitale transformatie van uw organisatie.

Agile Scrum Product Owner certificering

Scrum is een framework dat gebaseerd is op het Agile gedachtegoed voor het ontwikkelen, leveren en onderhouden van complexere producten. Met maximale flexibiliteit wordt business waarde toegevoegd. Nadruk op software ontwikkeling en een van de essentiële praktijken voor een digitale transformatie van uw organisatie.

Kanban certificering

Kanban (van het Japanse kan 'visueel') is een uitstekende manier te zijn om verbeteringen te starten. Kanban is een systeem om te signaleren (met bijvoorbeeld kaartjes) wanneer iets nodig is en kan gebruikt worden om productie- en service processen te organiseren en verbeteren.

Interim Management - IM-Register

Het IM-Register is hét keurmerk voor de Interim Management branche. Patrick Follon is gecertificeerd als interim manager: Registered and Qualified Interim Manager (RQIM)

Logo IM Certified

Privacy & Data Protection certificering

De Privacy & Data Protection Foundation behandelt de belangrijkste onderwerpen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De certificering is ontworpen om de vereiste kennis te valideren om naleving van de General Data Protection Regulation (GDPR, AVG) te helpen waarborgen.

Privacy & Data Protection Accreditation

DevSecOps Manager certificering

Een DevSecOps Manager heeft aantoonbaar de vereiste competenties in huis voor deze rol. Dit omvat kennis en ervaring op zowel het gebied van DevOps en Informatie beveiliging (ISO/IEC 27001) als Agile Scrum of LEAN IT.

DevOps certificering

DevOps heeft tot doel de softwareontwikkeling (Dev) en software beheer en operaties (Ops) samen te brengen. DevOps beoogt kortere ontwikkelcycli, een verhoogde frequentie van oplevering en een meer betrouwbare oplevering, in nauwe overeenstemming met de businessdoelstellingen. Het benadrukt automatisering en monitoring bij het bouwen van software, van integratie, testen, release tot deployment en infrastructuurmanagement.

Cloud Computing certificering

Het gebruik van Cloud technologie om IT diensten te leveren neemt alsmaar toe. Cloud diensten worden buiten de eigen organisatie gehost en en beschikbaar gesteld via het internet. Cloud ondersteunt de organisatie door flexibele IT oplossingen te bieden gebaseerd op standaard en duidelijke service afspraken (SLA's).

Information Security Officer (ISO) certificering

ISOs zijn verantwoordelijk voor het uitdragen en implementeren van de organisatie-brede visie op beveiliging, inclusief de processen, besturing en het trainen van personeel. Een gecertificeerd ISO heeft aantoonbaar de vereiste competenties in huis voor deze rol. Dit omvat niet alleen kennis en ervaring met Information Security Management vereisten (ISO/IEC 27001), maar ook Data Protection en Business Continuity Management (BCM).

Secure Cloud Services - Certified Integrator

Integrale benadering voor het ontwikkelen, afnemen en beheren van Cloud Services. Gebaseerd op een combinatie van Service Management, Cloud Computing en IT Security.

Cyber & IT Security certificering

Kennis en begrip van de technische achtergronden van security van digitale services.

 

Information Security (ISO 27001/27002) certificering

Deze certificering is relevant voor alle professionals die met vertrouwelijke informatie werken. Begrip van de toegevoegde waarde van informatie in het algemeen als ook de bedreigingen, risico's en te nemen maatregelen.

IT Governance - COBIT certificering

COBIT is een IT governance framework en ondersteunende toolset die managers faciliteren om de kloof te overbruggen tussen controle vereisten, technische issues en business risico's. Het richt zich op heldere beleidsontwikkeling en daarmee samenhangende best practice voor IT besturing in organisaties. COBIT benadrukt naleving van de regelgeving, helpt organisaties met de waarde die IT levert en faciliteert een effectieve afstemming tussen business en IT.

VeriSM certificering

VeriSM biedt een flexibele benadering van Service Management in het digitale tijdperk. Het beschouwt de hele organisatie, niet alleen de IT-afdeling, als dienstverlener en benadrukt samenwerking van alle organisatieonderdelen om waarde te leveren aan de klant.

Portfolio Management - MoP certificering

Een portfolio is het totaal van investeringen van een organisatie in veranderingen (projecten, programma's), benodigd om haar strategische doelstellingen te realiseren. Portfolio Management speelt een kritische rol voor organisaties bij haar overleven in de markt, beoogde groei en/of transformatie. Het biedt organisaties een praktisch kader om haar strategische agenda daadwerkelijk te realiseren. Certificering op het Practitioner niveau.

Programma Management - MSP certificering

Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatie die opgezet is om de implementatie te managen van een groep van samenhangende projecten en activiteiten. Het doel van Programma Management is om de voordelen van een strategisch relevante verandering te realiseren. Een programma behelst vaak een omvangrijke verandering en heeft in de regel een looptijd van meer dan een jaar. Certificering op het Practitioner niveau.

Project Management - PRINCE2 certificering

PRINCE2 is een wereldwijd gebruikte project management methodiek en omvat essentiële ingrediënten voor het succesvol realiseren van een project. Het is een flexibele methode die toegepast kan worden op alle typen projecten binnen zowel overheidsorganisaties als bedrijfsleven. Sinds de introductie binnen de Engelse overheid als standaard voor IT project management heeft PRINCE2 zich ontwikkeld tot wereldwijde de facto standaard voor project management. Certificering op het Practitioner niveau.

Blockchain certificering

Een blockchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen. Blockchain technologie ligt aan de basis van munteenheden voor cryptogeld zoals de bitcoin, maar er zijn ook vele andere toepassingen in gebruik of in onderzoek.

Blockchain accreditation

Risk Management - M_o_R certificering

In organisaties heeft bijna elke beslissing voordelen en nadelen en brengt risico's met zich mee. Bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met het nemen van belangrijke beslissingen, biedt M_o_R een robuust doch flexibel kader om risico's te identificeren, te beoordelen en tijdig de juiste maatregelen te nemen.

Business Information Management - BiSL certificering

BiSL slaat een brug tussen ICT en bedrijfsproces en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. De aansluiting van ICT op het bedrijfsproces is vaak kritiek en niet optimaal. Het BiSL-procesmodel geeft een kader dat gebruikt kan worden voor verbetering van processen en sterkere aansluiting van ICT op het bedrijfsproces.

Application Management - ASL certificering

ASL heeft als doel Applications Management te professionaliseren. Dit wordt bereikt door het bieden van een framework, waarin de processen van Applications Management tot elkaar in relatie gebracht worden. Daarnaast dient het framework als kapstok om ontwikkelde best practices te categoriseren.

IT Service Management - ITIL certificering

IT Service Management is een vakgebied voor het managen en beheren van information technology (IT) systemen. ITIL is een wereldwijde best practice en de facto standaard voor IT Service Management. Het richt zich op het leveren en afstemmen van IT diensten op de behoefte van de business.

Test Management - TMap Next certificering

TMap is een aanpak voor het testen van software. Testen is een proces dat inzicht geeft in- en adviseert over de kwaliteit en de daaraan gerelateerde risico's. TMap is gebaseerd op een business driven testmanagement aanpak, beschrijft een gestructureerd testproces, bevat een complete gereedschapskist en is een adaptieve testmethode. Test Management is een integraal onderdeel van kwaliteitsborging met als doel om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief