Eind juni waren Kate Vitasek en Karl Manrodt in Nederland om de 3-daagse training Vested Outsourcing te geven. Follon & Partners nam deel aan deze training, die werd gehost door ISS en NEVI-Purspective. Kate en Karl zijn beiden verbonden aan The University of Tennessee. Zij hebben een gedegen methodiek ontwikkeld om een outsourcingsrelatie en samenwerking tussen uitbesteder en leverancier te versterken: ‘Vested Outsourcing’

Vested Outsourcing, waar gaat dat over?

Vested Outsourcing is een vorm van outsourcing waarbij de belangen en doelstellingen van de uitbesteder en de leverancier volledig in elkaars verlengde liggen. Daardoor wordt succesvolle vernieuwing en innovatie mogelijk. Zowel de klant, inkoop als leverancier hebben baat bij deze vorm van outsourcing.

Vested Outsourcing is gebaseerd op 5 uitgangspunten:

  • Outcome based versus Transaction based business model
  • Focus on the ‘What’ and not on the ‘How’
  • Clearly defined and measurable outcomes
  • Pricing model with incentives that optimize business
  • ‘Insight’ versus ‘Oversight’ governance structure

Focus wordt aangebracht op de resultaten van de onderlinge samenwerking tussen uitbesteder en leverancier en niet op de onderliggende activiteiten. Partijen hebben een groot belang  – zijn ‘vested’ –  in elkaars succes. Risico’s en beloning worden gedeeld om deze belangen optimaal op elkaar af te stemmen. Wederzijdse opbrengsten en een gedeelde beloning structuur versnellen innovatie en verbeteren de kosteneffectiviteit.

Vested Outsourcing, wat kan ik ermee ?

Met de Vested Outsourcing methodiek is uw organisatie  in staat een effectieve  samenwerking tussen uitbesteder en leverancier tot stand te brengen. Dat kan bij het aangaan van een nieuwe uitbestedingsrelatie, maar vaker wordt de methodiek ingezet om een bestaande relatie te verbeteren of te ‘revitaliseren’.
Niet altijd is Vested Outsourcing het beste model voor uw uitbestedingsrelatie. Voor de wat meer transactionele relaties is deze methodiek niet geschikt. Ook voor klant-leverancier relaties die voornamelijk ‘performance based’ zijn wordt de methodiek niet toegepast. Het is dus van belang dat u voor van te voren bepaalt of Vested Outsourcing het juiste instrument is om uw uitbestedingsrelatie naar een hoger plan te brengen.

Wat doet Follon & Partners met Vested Outsourcing?

Follon & Partners kan u helpen bij het bepalen of deze vorm van outsourcing voor uw organisatie een effectieve methode is om de uitbestedingsrelatie te verbeteren. Ook kunnen we in een kort tijdsbestek bepalen op welke onderdelen uw uitbestedings-relatie kan verbeteren en welke acties hiervoor benodigd zijn. Vervolgens kunnen wij uw organisatie begeleiden bij de implementatie hiervan.

Maak een vrijblijvende afspraak

Indien u meer wilt weten wat Vested Outsourcing voor uw organisatie kan betekenen of meer wilt weten over de mogelijkheden en de methodiek, maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze consultants. Stuurt u dan een mail naar: vested@follon.nl.