Door toenemende complexiteit van het IT-landschap waarbij veel diensten uitbesteed zijn en de diverse leveranciers moeten samenwerken, is het concept SIAM ontstaan. Het staat voor Service Integration and Management en beoogt de diensten van verschillende leveranciers zodanig op elkaar af te stemmen en te integreren dat de klant het gevoel heeft dat hij maar met één dienstverlener te maken heeft. SIAM is niet alleen een theoretisch concept maar is juist bedoeld als handvat om de afhankelijkheid en de weerbarstige praktijk van het zogenaamde multi-vendor IT landschap het hoofd te bieden.

SIAM is een relatief nieuwe en sterk opkomende praktijk. In toenemende mate worden SIAM teams ingericht als onderdeel van de IT Outsourcing strategie. Het is een steeds belangrijker wordende competentie voor zowel IT-regieorganisaties als grotere IT-leveranciers.

SIAM, waar gaat dat over?

SIAM gaat dus over de praktijk van het samenwerken tussen service providers of leveranciers om de klant (uitbesteder) optimaal te faciliteren. Meerdere leveranciers zijn vaak benodigd om een dienst of project op te leveren aan de eindklant. Hoe deze geleverde onderdelen daarbij vervolgens worden geïntegreerd tot een eindproduct of dienst is cruciaal. Zonder een dergelijke integratie-functie ontstaan er vaak grote problemen bij de levering. Het is juist deze integratie-functie die door Regie-organisaties sterk worden onderschat.

Bij SIAM staat deze integratie-functie dan ook centraal. Het is een set van uitgangspunten en bewezen praktijken die samenwerkingsrelaties tussen leveranciers faciliteren. Dit is vereist om de maximale waarde te halen uit multi-sourcing. SIAM omvat één operating model voor het integreren van de geleverde diensten, de daarbij benodigde technologie en tooling en de processen. De integratie gaat dus over diverse functies, processen en leveranciers heen. Het creëert een omgeving waar alle partijen hun rollen en verantwoordelijkheden kennen en tevens bekend zijn met de brede context en ieders plaats daarin.

Het concept van de zogenaamde service integrator wordt geïntroduceerd, een entiteit die eindverantwoordelijk is voor levering van geïntegreerde dienstverlening en de toegevoegde waarde die dit voor de klanten oplevert.

SIAM , wat kan ik ermee?

Met het toepassen van SIAM is uw organisatie in staat een effectieve samenwerking tussen uitbesteder en de diverse leveranciers tot stand te brengen. Vooral indien uw organisatie sterk afhankelijk is van meerdere leveranciers om een dienst of product aan uw eindklant te leveren komt het goed tot zijn recht. SIAM levert daarbij een praktische methode om uw organisatie stap voor stap gereed te maken voor het mult-vendor landschap of kan u helpen bij het verbeteren en versterken van bestaande multi-vendor relaties.

Wat doet Follon & Partners met SIAM?

Follon & Partners is SIAM-gecertificeerd en kan u helpen bij het bepalen of het voor uw organisatie een effectieve methode is om uw uitbestedingsrelaties te verbeteren. Ook kunnen we in een kort tijdsbestek bepalen op welke onderdelen uw uitbestedingsrelatie en integratie-functie kan verbeteren en welke acties hiervoor benodigd zijn. Vervolgens kunnen wij uw organisatie begeleiden bij de implementatie hiervan.

Follon & Partners heeft ruime hands-on ervaring met het begeleiden van organisaties met het aangaan of verbeteren van multi-vendor relaties en het inrichten van de integratie-functie.

Wij kunnen uw medewerkers desgewenst ook trainen en coachen bij het toepassen van SIAM in uw organisatie. 30 november 2017 organiseert Follon & Partners samen met Suerte Academy een SIAM Awareness training.

Vrijblijvende afspraak

Indien u meer wilt weten wat SIAM voor uw organisatie kan betekenen of meer wilt weten over de mogelijkheden en de methodiek, maak dan vrijblijvend een afspraak met een van onze consultants. Stuurt u dan een mail naar: siam@follon.nl