Alle afgeronde opdrachten van Follon & Partners zijn naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Onderstaand een greep uit ons klantenportfolio.


Training en certificering van Regie en Sourcing Professionals

Bedrijven: Jumbo, GVB, UWV, OGD, KPN, HVO Querido, NTT, Fujitsu, ICT Group, PSA Antwerp, Nationale Politie, Gemeente Rotterdam, IBM, Asics, Provincie Noord-Brabant, Syamic, Valid, CGI, Transfer Solutions, Sherpa, Peercode, Simac, KPMG Meijburg & Co.

Incompany trainingen gegeven bij diverse bedrijven en organisaties met als doel en behaald resultaat om de sourcing en regie vaardigheden binnen de organisatie verder te versterken.


Sourcing strategie en contractering

Organisatie: Royal FloraHolland

 • Adviesrol: vernieuwen van de ICT-sourcing strategie en het verder digitaliseren en transformeren van de organisatie, applicaties en infrastructuur.
 • Uitvoeren van het Project Management namens Royal FloraHolland over het hercontracteren van leverancier en partner Conclusion.
 • Opstellen van de nieuwe overeenkomst, samen met de kernteams van Royal FloraHolland en Conclusion.
  >> Meer info

Sourcing en Programmamanagement Transitie

Organisatie: Jumbo

Diverse projecten:

 1. Projectmanagement uitbesteding en contractering werkplekdienstverlening en Cloud operations aan Conclusion;
 2. Programmamanagement - Transitieprogramma succesvol afgerond;
 3. Versterken van de Service Integratie competenties en implementatie operationele service integratie rol (o.b.v. SIAM);
 4. Versterken van de Regievaardigheden en Leveranciersmanagement van het IT Management team.

Sourcing, Inkoop, Contract- en Leveranciersmanagement

Organisatie: KPMG Meijburg & Co

Diverse projecten:

 1. Inrichten, uitvoeren en professionaliseren van de IT Contract- en Leveranciersmanagement functie;
 2. Inrichten, uitvoeren en professionaliseren van de IT Inkoop functie;
 3. Opstellen IT Sourcing Strategie;
 4. Uitvoeren van het Programma Management voor de vervanging van Oracle E-Business Suite (leveranciersselectie, contractering, Cloud transitie).

Transitie van IT dienstverlening

Organisatie: Gemeente Groningen en Fujitsu

Begeleiding en ondersteuning van de Transitie en Transformatie van IT dienstverlening van Gemeente Groningen naar Fujitsu. Diverse projecten als onderdeel van deze T&T:

 1. In kaart brengen, beschrijven en documenteren van het uitgebreide IT service landschap;
 2. Opstellen en uitvoeren van het Service Integratie plan en de transitie daarvan (aan de hand van onze SIAM methodiek);
 3. Implementatie van beheerprocessen en ondersteunende service management tooling;
 4. Transitie en uitvoering van het contractmanagement voor 'derde partijen';
 5. Training en certificering van het T&T team in de SIAM-methodiek.

Procurement Management en advies

Bedrijf: Holland Casino

Diverse projecten uitgevoerd:

 1. Category Management, Sourcing, Procurement en Contract Management van alle IT leveranciers (ad interim rol);
 2. Manager van het programma om partnerships te versterken met de belangrijkste strategische leveranciers van Holland Casino;
 3. Contractering van internationale partners en leveranciers voor de nieuwe Holland Casino propositie van online gaming.

Professionaliseren bedrijfsvoering

Organisatie: IPMA-NL

Adviesopdracht uitgevoerd met als doel en behaald resultaat de bedrijfsvoering van de Verenging IPMA-NL verder te professionaliseren. Focus daarbij op contract- en leveranciersmanagement.


Professionaliseren Service Management

Bedrijf: Wigo4it

Inrichten, uitvoeren en professionaliseren van de Service Management functie in het gemeentelijke Sociale Domein binnen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (G4). Kwartiermaker binnen de regieorganisatie met als doel en behaald resultaat het verbeteren van de dienstverlening naar de G4 en de burgers.


IT-strategie ontwikkeling

Bedrijf: Tele2

Ontwikkelen van een meerjarenplan van IT-diensten voor Tele2 met als doel het verkrijgen van een sterkere concurrentiepositie.

Werkzaamheden: opstellen van plan van aanpak voor transitie en ontwerp van de regie-organisatie; definiëren van nieuwe IT- en sourcing-strategie.
Organisatieontwikkeling van de afdelingen: Applicatieontwikkeling en –beheer, IT-infrastructuur, facturatie en betalingssysteem, servicedesk.


Projectmanagement Outsourcing

Bedrijf: Nationale Nederlanden

Realiseren van IT-doelstellingen via offshoring, en regievoering over de veranderingen. Doelstellingen: kostenreductie, toename van de flexibiliteit en operational excellence.

Werkzaamheden: definiëren van outsourcingsstrategie, leveranciersselectie, contractering, inrichten van leveranciersmanagement en opstellen van een outsourcingshandboek.


Training aan Outsourcing Professionals

Bedrijf: PSA Antwerp

PSA Antwerp maakt in toenemende mate gebruik van offshoring van IT dienstverlening naar Aziatische leveranciers. Doel hiervan is tweeledig: het inspelen op de toenemende en fluctuerende vraag van de wereldwijde business en het verder verbeteren van IT applicatie onderhoud. Het nieuwe samenwerkingsmodel leidt tot een nieuwe manier van werken binnen PSA Antwerp. Wij verzorgden een opleidingsprogramma voor de IT professionals en Regievoerders binnen PSA Antwerp om zich optimaal voor te bereiden op de veranderingen die offshoring  van IT dienstverlening met zich meebrengt.


Sourcing advies

Bedrijf: Rabo Vastgoedgroep

Het einde van de looptijd van het contract van de bestaande outsourcing dienstverleners kwam in zicht. We hebben de outsourcingsstrategie herijkt en en een strategisch plan geschreven voor het her-contracteren van de IT-diensten. Dit plan is vervolgens uitgevoerd.


Programmamanagement Outsourcing en regievoering

Bedrijf: Ziggo

Programma opzetten en uitvoeren voor het professionaliseren van outsourcing van IT-applicatieontwikkeling. Omvat tevens versterking van de samenwerking tussen Ziggo en leverancier Tech Mahindra. Doel van de uitbesteding: innovatief vermogen versterken.

Werkzaamheden: besturing van partner, offshoring, inrichting en uitvoering van contract- en leveranciersmanagement en standaardisatie van het applicatieontwikkelingsproces.

pdf iconLees artikel dat werd gepubliceerd in Outsource Magazine


Inkoop en regie-organisatie advies

Bedrijf: ING

Opstellen van offerteaanvraag (RFP) voor uitbesteding van werkplekinfrastructuur, met uitbesteding van ruim 30.000 werkplekken in internationale context.

Bijzondere onderdelen:
- Uitvraag van de Service Integratie rol in de RFP;
- Organisatieontwerp van Service Integratie rol en de end-to-end servicemanagementprocessen bij zowel ING als de nieuwe leverancier.


Sourcing-assessment en -strategie

Bedrijf: KPN

Uitvoeren van sourcing-assessment en opstellen van de sourcing-strategie. Betreft alle testactiviteiten en kwaliteitsmanagement functies die deel uitmaken van de divisie Netco.


Senior contract- en leveranciersmanagement a.i.

Bedrijf: Telegraaf Media Groep

Invullen van de functie senior contract- en leveranciersmanager op interim-basis.

Werkzaamheden: Inrichten van de leveranciersmanagement functie. Regievoering over contractvernieuwing en transities. Definiëren van outsourcings-strategie. Coaching van leveranciersmanagers en transitiemanagers.


Senior contract- en leveranciersmanagement a.i.

Bedrijf: T-Mobile

Invullen van de functie senior contract- en leveranciersmanager op interim-basis. Onderdeel van MT. Eindverantwoordelijk voor contract- en leveranciersmanagement.

Werkzaamheden: Inrichten van regieorganisatie. Uitbesteding (offshoring) van applicatieontwikkeling. Invullen van transitiemanagement.


Transitiemanagement

Bedrijf: Alliander en Fujitsu

Transitieproject uit crisissituatie gered, ‘in control’ gebracht en succesvol afgerond. Betreft transitie en migratie van de servicedesk en connectiviteitsservices. Re-transitie van latende leveranciers en inrichting van de delivery-organisatie bij de nieuwe ICT-dienstverlener Fujitsu.

pdf iconLees artikel dat werd gepubliceerd in Outsource Magazine

 


Senior leveranciers- en contractmanagement a.i.

Bedrijf: Achmea & Interpolis

Leveranciersmanager op ad interim-basis als onderdeel van nieuwe regieorganisatie. Inrichten van en eindverantwoordelijk voor besturing en contractmanagement van de leverancier. Het betrof één van de meest omvangrijke IT-outsourcingscontracten in Nederland op het gebied van ICT-infrastructuur.


Senior productmanagement a.i.

Bedrijf: Achmea & Interpolis

Invullen van de functie senior productmanager op ad interim-basis.

Werkzaamheden: Inrichten van de nieuwe afdeling Productmanagement in de nieuwe regieorganisatie. Besturing van externe leveranciers en service-providers.


Senior projectmanagement ICT

Bedrijf: SIDN

In de rol van senior IT-projectmanager een gestrand project voor een omvangrijk informatiesysteem overgenomen, ‘in control’ gebracht en succesvol afgerond.


 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief