ISO richtlijn outsourcing (ISO 37500:2014)Eind 2014 heeft ISO een nieuwe, internationale richtlijn voor outsourcing gepubliceerd (ISO-nummer 37500:2014). Deze richtlijn biedt handvatten bij uitbesteden en is toepasbaar voor alle typen organisaties en sectoren. Deze richtlijn behandelt de belangrijkste fasen, processen en besturingsaspecten van outsourcing. Het biedt ondernemingen en overheidsdiensten een goede basis om op succesvolle wijze te outsourcen en het proces te optimaliseren gedurende de hele contractperiode.

De ISO richtlijn outsourcing laat veel ruimte voor aanpassingen en uitbreidingen zodat kan worden voldaan aan internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving. De richtlijn is geïnitieerd vanuit Nederlandse partijen en is tot stand gekomen dankzij brede internationale samenwerking. Een grote bijdrage is geleverd door de NEN-commissie ‘Outsourcing’.

Groot voordeel van de nieuwe ISO richtlijn outsourcing is dat deze volstrekt onafhankelijk is van elke ‘gesloten’ sourcing methodiek – zoals veelal gebruikt door sourcing advies bureaus – en dat deze richtlijn breed toepasbaar is zowel bij uitbesteders als leveranciers.

Gebruik van de ISO richtlijn outsourcing binnen uw organisatie

De richtlijn kan worden aangepast en uitgebreid, waarmee recht wordt gedaan aan de specifieke context van uw organisatie, zoals de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de omvang van de outsourcing overeenkomst, de sourcing strategie en de mate van volwassenheid van zowel de uitbesteder als de leverancier.

Follon & Partners beschikt over referenties waarin de ISO richtlijn outsourcing en haar besturingsaspecten en processen op maat wordt gemaakt en wordt geïmplementeerd binnen specifieke organisaties. Tevens voorzien we in zogenaamde cookbooks, waarmee de ISO richtlijn bij outsourcing als concrete implementatie handleiding voor uw organisatie beschikbaar wordt.

De volledige ISO richtlijn outsourcing is te verkrijgen via NEN

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@follon.nl