pdf icon Download brochure

Sourcinn Body of Knowledge

Sourcing Governance training: Hoe bestuur ik mijn outsourcing optimaal?

De huidige trend van outsourcen (uitbesteden) van IT diensten heeft de management context veranderd waarbinnen aan de Business de benodigde IT diensten worden geleverd tegen de beste kosten en voorwaarden.De ervaring leert dat een goede Regie (= Demand Supply Governance)-functie alleen dan mogelijk is, indien de betrokken medewerkers voldoende bekend zijn met de belangrijkste principes en concepten van uitbesteding en regie. Om een écht succesvolle klant- leveranciersrelatie op te bouwen, is deze kennis nodig zowel in de business organisatie als in de organisatie van de IT dienstverlener(s).

De Sourcing Governance Foundation (SGF) training, ook bekend onder Certified Outsourcing Specialist (COS), biedt Follon & Partners aan in samenwerking met Suerte Academy.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die een rol spelen aan de klanten- of leverancierskant binnen de regiefunctie van (uitbestede) IT dienstverlening.

Inhoud

 • Introductie outsourcing en regie
 • Sourcing strategie
 • Schetsen van het bereik van outsourcing
 • Leveranciersselectie en due diligence
 • Contractering
 • Transitie
 • Demand Supply Governance Framework
 • Implementeren van een Demand Supply organisatie
 • Oefenexamen
 • Examen

Resultaat

Na afloop van deze training ben jein staat om:

 • De belangrijkste concepten van outsourcing en regie te herkennen en te begrijpen;
 • De veranderende rol van diverse teams en afdelingen te begrijpen;
 • De uitdagingen van het implementeren en aansturen van een regiefunctie te begrijpen;
 • De terminologie en definities die gerelateerd zijn aan outsourcing en regie te kennen.

Werkwijze

De training kenmerkt zich door een interactieve aanpak, waarbij theorie, discussie, case study opdrachten en examenvragen elkaar afwisselen. Alle deelnemers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de praktische sessie om zo veel mogelijk uit de training te halen. Hierdoor bereiden de cursisten zich optimaal voor op het officiële SGF-examen én kunnen ze de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

Voorkennis

Er zijn geen eisen aan de vooropleiding. Enige ervaring met ontwikkeling en/of beheer van informatiesystemen is gewenst.

Materiaal

De cursisten ontvangen enige tijd voor aanvang van de training een uitgebreide trainingsmap met de presentaties, de praktijkopdrachten, de casus, het voorbeeldexamen en een verklarende woordenlijst. Tevens ontvangen de cursisten als verplicht studiemateriaal de boeken: ‘Outsourcing Professional Body of Knowledge (Engelse versie)’ en ‘The Balancing Act of Demand Supply Governance’ van het IAOP.

Levering

De training vindt plaats bij u op locatie of online (MS Teams).

Talen

Nederlands, Engels.

Duur

3 dagen (waarvan de eerste twee aansluitend en de derde dag na een interval van een of twee weken). Op de middag van de laatste dag wordt het examen afgenomen.

Examen

De opleiding bereidt u voor op het officiële examen Sourcing Governance Foundation van APMG International. Het examen is met gesloten boek examen en bestaat uit 40 meerkeuze vragen. Om te slagen dient 70% (28) van de vragen correct beantwoord te zijn.Het examen duurt 60 minuten en kan zowel op papier als online afgenomen worden.

Certificering

Je ontvangt van APMG International het officiële Sourcing Governance Foundation certificaat, plus 25 studiepunten voor de certificering als Certified Outsourcing Professional (COP) van het IAOP. De certificering biedt hiermee de mogelijkheid om deel te nemen aan de COP Master Class.

Relaties

Sourcing Governance Foundation maakt deel uit van de serie trainingen en workshops op het gebied van Sourcing & Governance. Andere opleidingen in deze serie zijn:

 • COP Master Class
 • COBIT Foundation
 • BiSL Foundation
 • SIAM Foundation

In Company

Deze training kan zowel gevolgd worden als onderdeel van ons reguliere open rooster op een van onze cursuslocaties, maar ook als een in company training op een locatie naar uw keuze.
Maatwerk geeft de mogelijkheid om een aangepast trainingsprogramma te ontwerpen dat maximaal aansluit bij de wensen van uw organisatie. Voor de start van iedere in company training stellen wij een uitgebreid intakegesprek op prijs om zo de best mogelijk resultaten te kunnen leveren.

Voorwaarden

pdf icon Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden van Suerte Academy van toepassing.

Aenmelden en meer informatie

Als je meer informatie wilt over deze training, zoals actuele data en prijzen, stuur ons dan een email via info@follon.nl.

This course is offered by Suerte Academy, an Accredited Training Organisation of The APM Group Ltd.