Wigo4it Sinds eind 2015 werkt Follon & Partners samen met Wigo4it aan het verder professionaliseren van de Wigo4it Regievoering.

Wigo4it is de coöperatie van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht  (G4) op het gebied van informatievoorziening. De Regie afdeling brengt vraag en aanbod samen en bestuurt het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden van ICT-applicaties.

De werkzaamheden van Follon & Partners bestaan uit het inrichten en uitvoeren van de Service Management functie van het Regie team. Als eerste tastbare resultaat is op 8 april de nieuwe Service Level Agreement (SLA) getekend door de bestuurders van de G4 en Wigo4it. In deze overeenkomst zijn nieuwe en uitgebreidere afspraken opgenomen. Hiermee krijgen de partijen meer inzicht in de Wigo4it prestaties en wordt de algehele kwaliteit van de dienstverlening verbeterd.

Lees meer over dit project in het nieuwsbericht van Wigo4it.