Patrick Follon rm is door de registermanagers in Nederland in een stemming verkozen tot hun vertegenwoordiger in het nieuwe College van Belanghebbenden (CvB) van het IM-Register. Hiermee investeert het management- en adviesbureau Follon & Partners in de professionele ontwikkeling van de interim management beroepsgroep.

IM-Register en registermanagers

Het IM-register is hèt keurmerk voor de Interim Management branche in Nederland. Registermanagers zijn te herkennen aan rm achter hun naam en worden getoetst op behaald resultaat in opdrachten, nemen deel aan gestructureerde professionele reflectie, werken professioneel, transparant en toetsbaar en onderschrijven de IM-Code en het Tuchtrecht.

Doel CvB

Het doel van het College is het borgen van onpartijdigheid en deskundigheid van certificatie- en registratieactiviteiten conform de ISO/IEC norm door kwaliteitseisen te stellen aan personen. Dit wordt gedaan door middel van een brede vertegenwoordiging van organisaties te betrekken die belang hebben bij het bevorderen van de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het keurmerk ‘registermanager’.

Samenstelling CvB

Het College wordt samengesteld uit een gebalanceerde vertegenwoordiging van belanghebbende partijen, waaronder geregistreerde interim managers, opdrachtgevers, beroeps- en brancheorganisaties, inkooporganisaties en onderwijsinstellingen. De voorzitter van het bestuur van het IM-Register fungeert als voorzitter van het CvB.