Zoveel interim managers, maar waar vind je nou een goede? Een nieuw keurmerk zal daar binnenkort een oplossing voor bieden.

De Stichting IM-Register, het Nederlandse kwaliteitsinstituut voor interim managers, is de initiatiefnemer voor dit nieuwe keurmerk.

Lees hier het gehele persbericht.

Follon & Partners en Stichting IM-Register

Patrick Follon is in 2012 door de registermanagers in Nederland in een stemming verkozen en benoemd tot hun vertegenwoordiger in het nieuwe College van Belanghebbenden (CvB) van het IM-Register. Hiermee investeert het management- en adviesbureau Follon & Partners in de professionele ontwikkeling van de interim management beroepsgroep.

CvB bepaalt de kwaliteitsnorm

Het doel van het College is het borgen van onpartijdigheid en deskundigheid van certificatie- en registratieactiviteiten die aan personen worden gesteld. Dit conform de ISO/IEC norm voor kwaliteitseisen. Dit wordt gedaan door middel van een brede vertegenwoordiging van organisaties te betrekken die belang hebben bij het bevorderen van de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het keurmerk.

Samenstelling CvB

Het College wordt samengesteld uit een gebalanceerde vertegenwoordiging van belanghebbende partijen, waaronder geregistreerde interim managers, opdrachtgevers, beroeps- en brancheorganisaties, inkooporganisaties en onderwijsinstellingen. Patrick Follon heeft zitting in het CvB namens alle geregistreerde interim managers in Nederland. De actuele samenstelling van het CvB is te vinden op de website van het IM-Register.