Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Over onze training services:

“De training geeft mij heel veel meer inzicht in Outsourcing en zal een positief effect hebben op mijn dagelijkse werkzaamheden”.

Zo evalueert een van de deelnemers de training Certified Outsourcing Specialist. Dit IT afdelingshoofd kreeg de verantwoordelijkheid om een groot deel van de IT uit te gaan besteden en om een regiefunctie in te richten. Dankzij onze training was hij optimaal voorbereid en is hij vol vertrouwen gestart met de voorbereidingen.

Uw medewerkers zullen voor, tijdens of na een outsourcing nieuwe competenties moeten verwerven. Als u dit leerproces niet goed regisseert, lopen uw business doelen gevaar. Uw medewerkers kunnen ontevreden worden of raken gestresst omdat zij niet goed toegerust zijn voor hun nieuwe rol of taak. Of zij worden door uw nieuwe Outsourcing partner ‘omver gelopen’.

Graag ziet u dat uw medewerkers die werkzaam zijn in verschillende teams of vanuit diverse Outsourcing disciplines (verkoop/inkoop, levering, projectmanagement) elkaar feilloos begrijpen en elkaar versterken in het Outsourcing vak. Ze zijn opgeleid tot Outsourcing specialist en hanteren dezelfde taal en begrippen. Outsourcing specialisten zijn zelfstandig in staat om eventuele knelpunten in Outsourcing te herkennen, te analyseren en zij plegen de juiste interventie om deze weg te nemen.

Follon & Partners traint en leidt op, zodat uw medewerkers tijdens en na een organisatieverandering over de juiste kennis, ervaring en inzichten beschikken. We werken hierin samen met trainingsinstituut Suerte Academy en hanteren de wereldwijde outsourcing standaard van IAOP.

Follon & Partners leidde al meer dan honderd professionals op tot Certified Outsourcing Specialist en een vijftigtal tot Certified SIAM. Onze outsourcing trainingen worden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van ruim een acht. De trainingen zijn in twee varianten beschikbaar: open inschrijving of in-company.

Ons aanbod voor trainingen is uitsluitend gericht op het versterken van Outsourcing competenties. Hierbij vindt u een kort overzicht van ons aanbod:

Inschrijven voor een training

Wilt u zich inschrijven voor een training of wilt u overleggen over de mogelijkheden? E-mail ons op training@follon.nl of bel op +31 627881087

Leveringsvoorwaarden Training

pdf iconOp onze opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Suerte Academy van toepassing.

The courses on this page are offered by Suerte Academy, an Accredited Training Organisation of The APM Group.