Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Wij zorgen ervoor dat IT-professionals en managers die worstelen met outsourcing grip krijgen op hun gewenste resultaten. Dat doen wij door de organisatie én de outsourcingsrelatie te versterken.

Wij helpen organisaties in alle fasen en op alle gebieden met succesvolle outsourcing. Van assessments tot selectie, contractering en implementatie en van transitie tot regie en besturing. Wij vertellen u graag over onze visie op outsourcing.

Met de volgende services helpen wij professionals en managers grip te krijgen op hun outsourcing:

Advies - Wij adviseren u graag hoe u uw outsourcing succesvol maakt, in welke fase en op welk gebied ook. Dat lukt ons telkens opnieuw dankzij onze unieke aanpak.

Interim management – Wij begeleiden complexe veranderingen of zorgen er juist voor dat gedurende een veranderingsproces uw ‘winkel soepel blijft draaien’. Zo blijft er niets liggen en is de continuïteit van uw dienstverlening gewaarborgd.

Project- en programmamanagement – Wij zorgen ervoor dat uw team alles in huis heeft om uw project of programma tot een succesvol einde te brengen. In elke mogelijke fase zorgen wij voor de juiste coaching, training en/of reparatie om de trein soepel in beweging te brengen of te houden.

Training – Wij trainen IT-professionals en managers op beproefde praktijken, vaardigheden en methodieken, zodat zij hun outsourcing kennis en vaardigheden blijvend kunnen onderhouden en verbeteren.

Coaching – Wij coachen medewerkers om hun zelfgekozen doelen te verwezenlijken en regie te nemen over hun rol of functie. Zo groeien mensen op een natuurlijke en authentieke manier in de beste versie van zichzelf.