Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Follon & Partners beschikt over diverse officiële registraties en certificeringen:

Interim Management - IM-Register

Het IM-Register is hét keurmerk voor de Interim Management branche. Patrick Follon is gecertificeerd als interim manager: Registered and Qualified Interim Manager (RQIM)

IT Governance - COBIT certificering

COBIT is een IT governance framework en ondersteunende toolset die managers faciliteren om de kloof te overbruggen tussen controle vereisten, technische issues en business risico's. Het richt zich op heldere beleidsontwikkeling en daarmee samenhangende best practice voor IT besturing in organisaties. COBIT benadrukt naleving van de regelgeving, helpt organisaties met de waarde die IT levert en faciliteert een effectieve afstemming tussen business en IT.

Risk Management - M_o_R certificering

In organisaties heeft bijna elke beslissing voordelen en nadelen en brengt risico's met zich mee. Bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met het nemen van belangrijke beslissingen, biedt M_o_R een robuust doch flexibel kader om risico's te identificeren, te beoordelen en tijdig de juiste maatregelen te nemen.

Portfolio Management - MoP certificering

Een portfolio is het totaal van investeringen van een organisatie in veranderingen (projecten, programma's), benodigd om haar strategische doelstellingen te realiseren. Portfolio Management speelt een kritische rol voor organisaties bij haar overleven in de markt, beoogde groei en/of transformatie. Het biedt organisaties een praktisch kader om haar strategische agenda daadwerkelijk te realiseren.

Programma Management - MSP certificering

Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatie die opgezet is om de implementatie te managen van een groep van samenhangende projecten en activiteiten. Het doel van Programma Management is om de voordelen van een strategisch relevante verandering te realiseren. Een programma behelst vaak een omvangrijke verandering en heeft in de regel een looptijd van meer dan een jaar.

Project Management - PRINCE2 certificering

PRINCE2 is een wereldwijd gebruikte project management methodiek en omvat essentiële ingrediënten voor het succesvol realiseren van een project. Het is een flexibele methode die toegepast kan worden op alle typen projecten binnen zowel overheidsorganisaties als bedrijfsleven. Sinds de introductie binnen de Engelse overheid als standaard voor IT project management heeft PRINCE2 zich ontwikkeld tot wereldwijde de facto standaard voor project management.

Sourcing Governance - IAOP certificering

Sourcing Governance behelst het besturen en het managen van risico's in samenwerking relaties met externe leveranciers. Organisaties ontlenen hieraan toegevoegde waarde door het verbeteren van IT Sourcing projecten en programma's. Focus ligt daarbij vaak op het reduceren van kosten, het verkorten van zogenaamde 'time to market' en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door de outsourcing projecten effectiever te besturen. De basis voor de certificering vormt de door IAOP ontwikkelde Outsourcing Professional Body of Knowledge.

Contract Management - IACCM certificering

De International Association for Contract & Commercial Management (IACCM) is wereldwijd dé organisatie die de standaard zet en ontwikkelt op het gebied van Contractering, Contract Management en Relationship Management. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van de twee vakgebieden Inkoop en Contract Management.

Service Integration and Management - SIAM certificering

De toenemende complexiteit van de IT keten en de opkomst van uitbestedingsrelaties met meerdere leveranciers ("multi-vendor ecosystems") heeft geleid tot SIAM als een zich snel ontwikkelend concept. SIAM teams worden in diverse organisaties en in diverse sectoren opgezet als onderdeel van een outsourcing strategie, vooral in het IT domein.

SIAM Training

Business Information Management - BiSL certificering

BiSL slaat een brug tussen ICT en bedrijfsproces en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. De aansluiting van ICT op het bedrijfsproces is vaak kritiek en niet optimaal. Het BiSL-procesmodel geeft een kader dat gebruikt kan worden voor verbetering van processen en sterkere aansluiting van ICT op het bedrijfsproces.

Application Management - ASL certificering

ASL heeft als doel Applications Management te professionaliseren. Dit wordt bereikt door het bieden van een framework, waarin de processen van Applications Management tot elkaar in relatie gebracht worden. Daarnaast dient het framework als kapstok om ontwikkelde best practices te categoriseren.

IT Service Management - ITIL certificering

IT Service Management is een vakgebied voor het managen en beheren van information technology (IT) systemen. ITIL is een wereldwijde best practice en de facto standaard voor IT Service Management. Het richt zich op het leveren en afstemmen van IT diensten op de behoefte van de business.

Test Management - TMap Next certificering

TMap is een aanpak voor het testen van software. Testen is een proces dat inzicht geeft in- en adviseert over de kwaliteit en de daaraan gerelateerde risico's. TMap is gebaseerd op een business driven testmanagement aanpak, beschrijft een gestructureerd testproces, bevat een complete gereedschapskist en is een adaptieve testmethode. Test Management is een integraal onderdeel van kwaliteitsborging met als doel om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.