IT-sourcing en regieaanpak

Sourcing en regievoering zijn vrij nieuwe disciplines en nog volop in ontwikkeling. Sourcing en regieopdrachten zijn door Follon & Partners in de beginjaren veelal ingevuld in samenwerking met  Quint Wellington Redwood. Enkele door Quint ontwikkelde methoden zijn door het IAOP overgenomen en zijn daardoor breder beschikbaar gekomen als ‘best practices’ in de markt.

Aanpak voor sourcing en regie

Geregeld stranden outsourcingsovereenkomsten. Voorbeelden van waar de oorzaken hiervan ligt:

  • De outsourcing is niet gebaseerd op een gezonde en realistische businesscase.
  • Het uitbestede takenpakket is niet goed afgebakend; vaak vanwege de complexiteit in de architectuur.
  • De leverancier wordt niet goed aangestuurd.

Regievoering kan worden gezien als een veranderkundig instrument. Naast het ontwikkelen van werkende bestuurlijke afspraken is de verandering van het leiderschap bij alle betrokken professionals cruciaal voor het succes van de regievoering, en daarmee ook voor de sourcing.

Onderstaande figuren geven weer welke stappen er doorgaans nodig zijn voor het inrichten en uitvoeren van een geslaagde sourcing-strategie en regievoering van het hele uitbestedingsproces. Het sourcing-raamwerk (Demand Supply Governance Framework) geeft de focus gebieden aan voor een professionele regievoering over zowel de vraagkant als de leveranciers.

 

Fasenmodel voor sourcing en regie

 

Sourcing en regie aanpak Follon & Partners

 

Demand Supply Governance Framework

 

Demand Supply Governance Framework