IT-regievoering

Professionele regievoering is dé sleutel voor goed functionerende uitbestedingsrelaties. De regievoering omvat de vraag (demand) en de leveranciers (supply). IT-regievoering stelt de business in staat haar doelstellingen te realiseren door toegevoegde waarde te leveren wanneer interne en externe leveranciers door een professional worden aangestuurd.

Focus regievoering

Met professionele regievoering krijgt de business het overzicht over de projectenstroom. Ook het laten (!) leveren van diensten volgens budget en contract vindt borging onder professionele regievoering. Natuurlijk blijft de eindverantwoordelijkheid altijd bij de uitbestedende partij liggen.

Regie-assessment en organisatie

Bij grote organisatieveranderingen door uitbesteding van IT richt men vaak een regieorganisatie in. Van daaruit kan een lijn worden uitgezet voor alle handelingen en activiteiten als gevolg van die uitbesteding.

Na een assessment is duidelijk waar de organisatie haar focus moet leggen: een grote of kleine regieorganisatie, wie daarbij betrokken zijn, hoe het leveranciersmanagement daarin wordt ondergebracht. Daarnaast blijft het IT-servicemanagement tussen business en IT een belangrijke rol spelen.

Regiefunctionarissen, vaak ervaren medewerkers aan wie deze taak gedurende de transitieperiode wordt toegewezen, worden door Follon & Partners gecoacht en ondersteund in de uitvoering.

Repair-service en verbetertrajecten

Bij een complex traject als uitbesteden van IT-diensten kunnen er allerlei problemen ontstaan, bijvoorbeeld in de relatie met de IT-dienstenleverancier. Follon & Partners is gespecialiseerd in het weer ‘vlot trekken’ van vastgelopen relaties en het oplossen of voorkomen van andere crises. We noemen het een reparatie, omdat in conflictsituaties de gemoederen soms hoog oplopen. Wat op zo’n moment nodig is, is iemand met verstand van zaken die met beide partijen vanuit inzicht en ervaring het gesprek weer op gang kan brengen.

Soms loopt een regieorganisatie vast omdat er onvoldoende kennis of expertise in huis is. Follon & Partners levert die expertise en kennis en kan in praktisch ieder proces instappen op het gewenste niveau. Daarbij krijgen de verantwoordelijk managers met een frisse blik van een onafhankelijke derde weer nieuwe inzichten in hoe zij het opdrachtgeverschap kunnen invullen.