Sourcing en Regie

Outsourcing, insourcing en co-sourcing

Outsourcing draait om overdragen van dienstverlening en de middelen en medewerkers aan een gespecialiseerde dienstenleverancier. Gedurende de looptijd van het contract wordt de dienstverlening afgenomen tegen het overeengekomen kosten- en kwaliteitsniveau.
Andere vormen van sourcing zijn bijvoorbeeld insourcing of co-sourcing.
Lees meer

Regievoering

Regievoering over de afgenomen diensten zorgt dat de IT-diensten daadwerkelijk worden geleverd. Levering wordt beoordeeld op tijd, tegen de afgesproken kwaliteit en acceptabele kosten. Door de regie over IT-diensten te voeren krijgt de business een duidelijk beeld van welke toegevoegde waarde IT biedt met als doel een duurzaam (concurrentie)voordeel voor de organisatie.
Lees meer

Sourcing en regieservices

Follon & Partners geeft ondersteuning bij de implementatie van de transitie en transformatie van de organisatie en helpt een heldere sourcingstrategie te definiëren. Ook door de regievoering op te zetten en over te dragen krijgt de organisatie meer grip op en samenhang met de interne of externe leverancier.
We faciliteren organisaties met het inrichten en verbeteren van de IT-regievoering en aanverwante zaken als offshoring, IT-governance, sourcing governance, managing en/of managed services.
Lees meer

Partners sourcing en regie

We beschikken over een uitgebreid netwerk van ervaren sourcing specialisten. Follon & Partners is aangesloten bij de Sourcing Exchange, het Platform Outsourcing Nederland (PON) en de International Association for Outsourcing Professionals (IAOP).