Project- en programmamanagement

Succesvolle projecten zijn vrijwel altijd aan de inzet en samenwerking van de teamleden te danken. Mensen zorgen voor succes, niet de methodiek of techniek. Een professionele project- en programmamanager van Follon & Partners richt zich op de mensen die het werk verzetten. Wat heeft het project- of programmateam nodig om het beoogde resultaat te bereiken?

Motiveren en betrekken

Wanneer is een bepaalde aanpak een ‘best practice’? Zodra je uit het resultaat van dát werkproces door dát specifieke team in dié setting, generieke succesfactoren kunt halen. Dat lijkt simpeler dan het is. Om te onderkennen welke factoren tot successen leiden, moet je ze al eens hebben meegemaakt en gegenereerd.

Professionals van Follon & Partners zijn ervaren in het genereren en toepassen van best practices. Wat zien wij als succesvolle onderdelen?

 • Betrekken van belanghebbenden
 • Borging van support van het topmanagement en verantwoordelijk management
 • Committeren van het projectteam aan doelstelling en beoogde resultaat
 • Zorgen voor benodigde kennis en vaardigheden van ieder individueel teamlid
 • Deskundigheid inzetten waar dat vereist is
 • Documenteren van oorzaak & gevolg van successen
 • Motiveren van belanghebbenden door hen te laten ervaren wat hun inzet bijdraagt aan het beoogde resultaat

Ontwikkelen, adviseren, repareren

Follon & Partners biedt verschillende vormen waarmee uw project of programma tot succes leidt. We hebben ervaring met het toepassen van Prince2, MSP en MoP. Wat kunt u van onze professionals verwachten?

 • Project- en/of programmamanagement uitvoeren
 • Portfoliomanagement opzetten en/of professionaliseren
 • Opzetten van projectassistentie
 • Coachen van projectmanagers en/of projectteams
 • Opdrachtgeverschap verbeteren
 • Assessments van project- en programmamanagementplannen
 • Advies over verbetering van lopende projecten en/of programma’s
 • Kwalitatieve zorg uitvoeren en borgen (Quality Assurance)
 • Businesscase toetsen
 • Kwalitatieve evaluatie van projecten
 • ‘Repair service’ van vastgelopen projecten en/of programma’s