Waarom Follon & Partners

Resultaatgericht

Follon & Partners committeert zich aan het resultaat. We verdiepen ons in uw organisatie en bedrijfsvoering en kijken hoe we de vertaalslag van doelen naar resultaten het beste kunnen maken. Ons doel is altijd om de gevraagde resultaten te leveren. Inmiddels snelt onze naam ons vooruit. We doen ons uiterste best om onze reputatie daarin hoog te houden.

Onafhankelijk

Follon & Partners werkt volledig onafhankelijk en is niet gebonden aan leveranciers of methoden. We beschikken over verschillende officiële registraties en certificeringen, waarmee we borg staan voor onze onafhankelijke visie op welke oplossingen en verbeteringen voor uw organisatie het beste zijn.

Deskundig

Ons netwerk van deskundigen, specialisten en professionals omvat een breed spectrum van vakgebieden, bedoeld om zo adequaat mogelijk in te kunnen spelen op uw vraag. We willen u als opdrachtgever en klant optimaal van dienst zijn en bieden daarom beproefde ‘best practices’ in sourcing en regievoering, contract- en leveranciersmanagement, interim-, project- en programmamanagement en uitvoering van alle daarbij behorende rollen en functies.

Gedragscode

“Omdat ik het als ‘kwartiermaker’ belangrijk vind dat opdrachtgevers een gevoel krijgen voor de mate van kwaliteit die van Follon & Partners mag worden verwacht, heb ik een gedragscode opgesteld,” legt Patrick Follon uit. “In deze gedragscode leg ik uit hoe onze professionals hun beroepshouding als onafhankelijke specialist en deskundige invullen. Hiermee weet u als opdrachtgever dat uw vraag onze uitdaging is om het best mogelijke antwoord op te realiseren. Het is geschreven in de wij-vorm, omdat het geldt voor iedereen die namens Follon & Partners bij u aan het werk is.”

Beroepshouding

 • Wij hebben een passie voor het opzetten en uitproberen van nieuwe dingen.
 • Wij staan altijd open om nieuwe dingen te leren.
 • Wij gaan problemen niet uit de weg, maar voelen ons uitgedaagd om deze aan te pakken.
 • Wij vinden reflectie belangrijk: we helpen anderen door te spiegelen en feedback te geven.
 • Wij vinden zelfreflectie belangrijk: we kijken continue naar ons aandeel in het grotere geheel.
 • Wij volharden in het bereiken van een doel waaraan we ons hebben gecommitteerd.
 • Wij zullen in een bepaalde situatie handelen zonder oordeel.
 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
 • Wij houden ons aan afspraken en verplichtingen die we zijn aangegaan, ook onder druk.
 • Wij geven anderen en onszelf het voordeel van de twijfel.
 • Wij komen uit voor onze mening waar nodig en mogelijk.
 • Wij streven naar het leveren van de hoogste kwaliteit.