Klantcases

In de afgelopen jaren heeft Follon & Partners een portfolio van succesvol afgeronde opdrachten en trajecten opgebouwd. Onderstaand vindt u enkele voorbeelden. Omdat veel grotere organisaties het niet prettig vinden om met naam en toenaam genoemd te worden, beschrijven we globaal hoe het proces is verlopen.

Inrichten Service Management

Branche: Gemeentelijke Overheden

Inrichten, uitvoeren en professionaliseren van de Service Management functie in het gemeentelijke Sociale Domein binnen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (G4). Kwartiermaker binnen de Regie organisatie met als doel het verbeteren van de service en dienstverlening naar de G4 en de burgers.

IT-strategie ontwikkelen voor Telecom-dienstverlening

Branche: Telecom

Ontwikkelen van een meerjarenplan van IT-diensten voor multinationaal telecombedrijf voor een sterkere concurrentiepositie. Werkzaamheden: opstellen van plan van aanpak voor transitie en ontwerp van regie-organisatie; definiëren van nieuwe IT- en sourcing-strategie; organisatieontwikkeling van afdelingen Applicatieontwikkeling en –beheer; IT-infrastructuur; facturatie en betalingssysteem; servicedesk.

Outsourcing en regievoering

Branche: Verzekeringen

Realiseren van IT-doelstellingen via outsourcing, en regievoering over de veranderingen. kostenreductie, toename van de flexibiliteit en operational excellence. Werkzaamheden: definiëren van outsourcingsstrategie, leveranciersselectie, contractering, inrichten van leveranciersmanagement en opstellen van een outsourcingshandboek.

Sourcing consultancy

Branche: Financiële dienstverlening

Opstellen outsourcingsstrategie en strategisch plan voor her-contracteren van IT-diensten.

Programmamanagement outsourcing en regievoering

Branche: Telecom

Programma opzetten en uitvoeren tot professionaliseren van outsourcing van IT-applicatieontwikkeling en samenwerking tussen klant en leverancier verbeteren. Doel uitbesteding: innovatief vermogen versterken. Werkzaamheden o.m.: besturing van partnerschap en offshoring, contractmanagement en standaardisatie van applicatieontwikkelingsproces.

Inkoop en regie-organisatie advies

Branche: Financiële dienstverlening

Opstellen van offerteaanvraag (RFP) voor uitbesteding van werkplekinfrastructuur, met uitbesteding van ruim 30.000 werkplekken in internationale context. Bijzondere onderdelen: organisatieontwerp van service-integratierol en de end-to-end servicemanagementprocessen bij zowel klant als leverancier.

Sourcing-assessment en -strategie

Branche: Telecom

Uitvoeren van sourcing-assessment en opstellen van de sourcing-strategie. Betreft alle testactiviteiten en kwaliteitsmanagement functies die deel uitmaken van de nieuwe divisie.

Senior leveranciersmanagement

Branche: Media

Invullen van functie senior leveranciersmanager op interim-basis. Inrichten van de leveranciersmanagementorganisatie. Regievoering over contractvernieuwing en transities. Definiëren van sourcing-strategie. Coaching van leveranciersmanagers en transitiemanagers.

Senior leveranciersmanagement

Branche: Telecom

Invullen van functie senior leveranciersmanager op interim-basis, onderdeel van MT. Eindverantwoordelijk voor leveranciersmanagement. Inrichten van regieorganisatie. Uitbesteding (offshoring) van applicatieontwikkeling. Invullen van transitiemanagement.

Transitiemanagement

Branche: Energie

Transitieproject uit crisissituatie gered, ‘in control’ gebracht en succesvol afgerond. Betreft transitie en migratie van de servicedesk en connectiviteitsservices. Re-transitie van latende leveranciers en inrichting van de delivery-organisatie bij de ICT-dienstverlener.

Leveranciersmanagement

Branche: Verzekeringen

Leveranciersmanager op interim-basis als onderdeel van nieuwe regieorganisatie. Inrichten van en eindverantwoordelijk voor besturing en contractmanagement naar leverancier. Het betrof één van de meest omvangrijke IT-outsourcingscontracten in Nederland op het gebied van ICT-infrastructuur.

Senior productmanagement

Branche: Verzekeringen

Invullen van functie senior productmanager op interim-basis. Inrichten van nieuwe afdeling Productmanagement in de nieuwe regieorganisatie. Tactische besturing van externe leveranciers en service-providers.

Senior projectmanagement ICT

Branche: ICT en Internet

In de rol van senior IT-projectmanager een project voor een omvangrijk informatiesysteem gered, ‘in control’ gebracht en succesvol afgerond.