Interim-management

Wanneer een organisatie in een veranderingsproces zit, verschuift de aandacht van het management naar die veranderingen. Daardoor blijven er soms praktische zaken liggen. Niemand heeft daar schuld aan, het is een logisch gevolg van de situatie.

Follon & Partners biedt verschillende vormen van interim-management, waarmee u de gewenste verandering implementeert of waarmee u de juist de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie kunt continueren.

Overbruggingsmanagement

Onze professional past tijdelijk op uw ‘winkel’, zodat de ‘verkoop’ gewoon doorgaat. We nemen tijdelijk een managementrol waar en dragen aan het eind onze bevindingen en kennis over aan de verantwoordelijk manager.

Verandermanagement

Wilt u liever dat onze professional de veranderingsprocessen begeleidt en ondersteunt? U kunt zich dan blijven richten op de continuering van uw diensten en producten. Wij zorgen dan dat er op de achtergrond een veranderde organisatie ontstaat met een nieuwe structuur en bijbehorende bedrijfscultuur. We begeleiden uw organisatie door het gewenningsproces.

Verantwoordelijk en probleemoplossend

Interim-management heeft altijd een tijdelijk karakter. Een interim-manager is iemand die een groot probleemoplossend vermogen heeft en in staat is om gewenste (of ongewenste) beslissingen te nemen en uit te voeren. Een interim-manager van Follon & Partners neemt tijdelijk verantwoordelijkheden en bevoegdheden waar, van waaruit nieuwe werkprocessen ontstaan. Daarvoor heeft een professionele interim-manager veel kennis en ervaring nodig van en over veranderingsprocessen, wat die doen met de mensen in de organisatie.

Onafhankelijk en professioneel

Follon & Partners is aangesloten bij het IM-Register, hét keurmerk voor interim-management in Nederland. Patrick Follon is geregistreerd en gekwalificeerd registermanager, RQIM (Registered Qualified Interim Manager). Registermanagers worden getoetst op resultaat in opdrachten, nemen deel aan gestructureerde professionele reflectie, werken professioneel, transparant en toetsbaar en onderschrijven de IM-Code en het Tuchtrecht.