Coaching

Waar organisaties veranderen, veranderen mensen, structuur en werkprocessen. Medewerkers krijgen een andere rol of functie. Niet iedereen vindt het eenvoudig om de regie over het eigen leerproces te voeren. Sommige mensen hebben wat steun in de rug nodig om aan hun nieuwe takenpakket te beginnen. Dan is coachen naar zelfgekozen doelen de beste aanpak.

Coaching van transformatiemanager

Een manager bij een IT-uitbesteder kreeg een nieuwe rol als transformatiemanager in een outsourcingsprogramma. Het coaching traject had als doel om zijn zelfsturend en zelf-oplossend vermogen te versterken en via reflectie regisseur te zijn over zijn leerproces.

We stelden gezamenlijk het doel van de coaching vast en hoeveel tijd we erin zouden steken. We hebben samen de uitgangssituatie besproken en onderzocht hoe hij zijn nieuwe rol zou willen invullen. Zijn vraag had ook te maken met het verbeteren van zijn beïnvloedingsstijl, waarbij we de theorie van Robert Cialdini uit zijn boek Influence hebben toegepast. Met concrete opdrachten en evaluatie naderhand groeide hij in zijn nieuwe rol.

Omdat door de coaching het zelfvertrouwen van de gecoachte in zijn nieuwe rol als transformatiemanager toenam, kon hij effectievere besluitvorming organiseren. Hij kon ook een aantal interventies plegen om het senior management mee te krijgen, wat de voortgang van het project ten goede kwam.

Businesscoaching

Een businesscoach richt zich op het verenigen van de zakelijke doelstellingen van het individu, het team of afdeling en de organisatie. Doelstellingen op de langere termijn staan hierin centraal. Door de medewerkers op alle niveaus te begeleiden om het beste uit zichzelf te halen, vergroten we de mogelijkheid om aan alle individuele, afdelings- en bedrijfsdoelstellingen te voldoen. Soms gebruiken we daar een interne workshop bij, om alle betrokkenen met elkaar en van elkaar te leren.

Workshop Visie op IT-beheer

Om aanvragen van burgers bij gemeentes efficiënter te laten verlopen, werd een project gestart om passende applicaties te ontwikkelen. Daarvoor was het nodig dat de IT-beheerorganisatie zich een andere visie op IT-beheer eigen maakte.

Bij de kick-off van het project zijn twee bijeenkomsten gepland, waarin onder meer deze vragen centraal stonden:

  • wat zijn verwachtingen en eisen van gemeentes?
  • wat zijn sterktes en zwaktes van de huidige IT-beheerorganisatie?
  • hoe zou de strategie voor de komende 2 jaar eruit kunnen zien?
  • wat vraagt deze strategie van de IT-beheerorganisatie?

Na twee intensieve en productieve sessies was de urgentie om te veranderen voor iedereen duidelijk. Er zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd en een strategie is gepland. Nu kan in een visiedocument de nieuwe ‘roadmap’ voor de IT-beheerorganisatie met een bijbehorend transitieplan worden uitgewerkt.

Standaarden en beroepscode

De professionals van Follon & Partners onderschrijven voor coaching de beroepscodes van de WABC (Worldwide Association of Business Coaches) en die van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Omdat we als individuele coach en als businesscoach kunnen werken, zorgen we voor een brede ondersteuning van mogelijke coachingvragen binnen een organisatie.